Portabilitate
Ce este portabilitatea numerelor?

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite abonaţilor să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie.

Care sunt avantajele pentru utilizatori?

Implementarea portabilităţii îndepărtează o barieră importantă în calea dezvoltării concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice. Posibilitatea abonaţilor de a-şi păstra numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul creşte deschiderea acestora către ofertele alternative şi le asigură o mai mare libertate de alegere pentru că elimină necesitatea de a informa cunoştinţele despre schimbarea numărului de telefon.

Este de aşteptat ca presiunea concurenţială suplimentară pe care o creează disponibilitatea portabilităţii să determine furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea clienţilor prin programe de fidelizare tot mai convingătoare şi să ofere servicii tot mai atractive pentru a atrage noi clienţi.

De aceea, succesul portabilităţii va fi reflectat şi de eforturile pe care le vor face operatorii pentru a-şi păstra clienţii şi numerele acestora, nu numai de cuantumul numerelor de telefon care vor părăsi reţelele originare.

Pe termen lung, portabilitatea ar putea conduce la micşorarea diferenţelor dintre tarifele pentru convorbirile în reţea şi cele pentru convorbirile în afara reţelei.

În ce condiţii se realizează portarea numerelor?

Portarea numărului se va face numai la cererea abonatului, în momentul în care acesta decide să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie destinate publicului (furnizor donor) şi doreşte să semneze un contract cu un altul (furnizor acceptor).

Realizarea procesului de portare este în totalitate responsabilitatea furnizorului acceptor care iniţiază acest proces în momentul primirii unei cererii de portare de la utilizatorul final.

Termenul de finalizare a procesului de portare nu poate depăşi, în condiţii normale, 10 zile lucrătoare.

Portabilitatea se aplică următoarelor categorii de numere:

  • portabilitatea numerelor fixe (geografice şi independente de locaţie) - orice abonat la un serviciu de telefonie fixă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon fix atunci când va renunţa la abonamentul la un furnizor de servicii de telefonie fixă şi se va abona la alt furnizor de servicii de telefonie fixă; portabilitatea numerelor geografice se va putea realiza numai în cadrul aceleaşi arii geografice (respectiv în cadrul aceluiaşi judeţ sau în cadrul municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov);
  • portabilitatea numerelor mobile (non-geografice) - orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon mobil atunci când se va transfera de la un furnizor de servicii de telefonie mobilă la alt furnizor de servicii de telefonie mobilă, indiferent de tehnologia utilizată pentru furnizarea serviciului (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (postpaid sau prepaid) sau de tipul de servicii furnizate (voce, fax, transmisiuni de date);
  • portabilitatea numerelor non-geografice altele decât cele mobile - în această categorie sunt cuprinse numerele de telefon destinate serviciilor de apel gratuit (de tip 0800), serviciilor bazate pe numere de acces universal (de tip 0801) şi pe numerele personale universale (de tip 0802) şi serviciilor cu tarif special (de tip 0900, 0903 si 0906); utilizatorii acestor servicii vor putea păstra numărul de telefon atunci când solicită transferul de la un furnizor de servicii destinate publicului la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.

Portarea numerelor de telefonie fixe către reţele de telefonie mobilă şi invers nu este posibilă.

Situaţia în Europa

În prezent, majoritatea statelor europene au implementat portabilitatea numerelor geografice şi a numerelor non-geografice.

Conform Raportului Comisiei Europene nr. 12 privind stadiul implementării cadrului de reglementare în statele membre ale Uniunii Europene, până în luna octombrie 2006, la nivelul celor 24 de ţări membre care au raportat datele pentru acest studiu (excepţie facând Marea Britanie), se înregistrau 31,4 milioane de numere mobile portate de la lansarea acestei facilităţi. Cel mai mare nivel al procentului de numere mobile portate se înregistrează în ţări ca Finlanda (peste 64%) şi Danemarca (32%), iar în Spania şi Suedia procentul este de asemenea de peste 20%. Dacă ţări ca Belgia, Irlanda, Italia şi Olanda înregistrează o rata de portare între 10% şi 16%, există şi ţări în care procentul este foarte mic: Luxemburg - 3,4%, Germania, Grecia, Franţa, Portugalia şi Austria - sub 1.9%.

Download
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi:
Alte surse de informare:
GET IN
TOUCH
Combridge Logo
Address :
Phone :
E-MAIL:
SOCIAL: