Procedura de interconectare
În vederea interconectării cu rețeaua COMBRIDGE se vor parcurge următoarele etape:
 1. Operatorul va transmite la adresele de e-mail: office@combridge.ro și sales@combridge.ro următoarele documente:
  • a. Cererea de interconectare completată corect și integral;
  • b. Copia Certificatului tip emis de ANCOM;
  • c. Copia Licenței de numerotație emise de ANCOM;
  • d. Copia Deciziei ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a unor numere de rutare;
  • e. Copia Licenței emise de ANCOM pentru plaja alocată codurilor de semafor utilizate pentru interconectare.
Observații:
 1. Se consideră data Cererii de interconectare, data la care COMBRIDGE primeste formularul completat în mod corect.
 2. În cazul in care Cererea de interconectare nu este rezonabilă sau fezabila din punct de vedere tehnic, conform Deciziei ANCOM nr. 63/2012, COMBRIDGE va respinge în scris solicitarea într-un termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii printr-o notificare scrisă, temeinic justificată.
 1. COMBRIDGE va transmite catre Operator soluția tehnică de interconectare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care s-a primit Cererea de interconectare.
 2. COMBRIDGE va transmite catre Operator acordul standard de interconectare în vederea agreării tuturor termenilor și conditiilor.
 3. În situația în care prin Cererea de interconectare, Operatorul accepta condițiile acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, fără însă a depăși 7 zile lucrătoare de la data comunicării solutiei tehnice pentru implementarea interconectării.În cazul în care, prin Cererea de interconectare, Operatorul nu acceptă condițiile acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de maximum 45 de zile lucrătoare de la primirea cererii de interconecatre.
 4. Implementarea legăturilor de interconectare se va realiza in conformitate cu soluția tehnică după semnarea de către ambele parți a acordului de interconectare.
 5. Dupa semnarea acordului de catre ambele părți și implementarea soluției de interconectare, se vor efectua testele de interconectare dintre COMBRIDGE și Operator.
 6. În vederea implementării soluției de interconectare și efectuării testelor de interconectare, Operatorul va transmite către COMBRIDGE o solicitare de programare a testelor la persoanele cu atribuții specifice ce vor fi nominalizate în corespondenta transmisa de COMBRIDGE. Pentru implementarea solutiei de interconectare si derularea testelor de transmisiuni, de comutație si de taxare de către COMBRIDGE sunt necesare 50 de zile lucrătoare.
 7. Dupa finalizarea testelor, Părtile vor semna un Proces-Verbal.
 8. În cazul în care oricare dintre teste nu se finalizează cu succes, acestea se vor reprograma în termen de minim 10 zile lucrătoare de la notificarea de remediere a problemelor identificate transmisă de COMBRIDGE/Operator;
 9. Operatorul va constitui o Scrisoare de garantie bancara în conformitate cu prevederile Acordului de Interconectare.
 10. Serviciile de terminare a Apelurilor vor incep să fie furnizate la data stabilită de către părți.
Download
GET IN
TOUCH
Combridge Logo
Address :
Phone :
E-MAIL:
SOCIAL: