X
Despre noi
Produse
Wholesale
Data
Internet
ICT
Wi-Fi
Security
Noutăți

Termeni și condiții

I. Termeni și condiții contractuale

Produse Business

Produse Wholesale

a. Planuri tarifare

b. Arhiva documente

 • Valabil de la

 • 23.09.2020
 • 01.04.2022
 • 24.08.2019
 • 24.08.2019
 • 24.08.2019
 • 24.08.2019
 • 24.08.2019
 • 24.08.2019
 • 27.06.2018
 • 27.06.2018
 • 15.11.2018
 • 15.11.2018
 • 15.11.2018
 • 15.11.2018
 • 15.11.2018
 • 24.08.2018
 • 24.08.2018
 • 24.08.2018
 • 24.08.2018
 • 24.08.2018
 • 27.06.2018
 • 27.06.2018
 • 09.06.2018
 • 09.06.2018
 • 09.06.2018
 • 09.06.2018
 • 09.06.2018
 • 01.08.2017
 • 01.08.2017
 • 01.08.2017
 • 01.08.2017
 • 01.08.2017
 • 10.11.2017
 • 10.11.2017
 • 01.06.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.06.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.06.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.06.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.06.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.05.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.05.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.05.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.05.2017 – detalii in documentele atașate
 • 01.05.2017 – detalii in documentele atașate

II. Procedura de măsurare și gestionare a traficului

III. Procedura de interconectare

În vederea interconectării cu rețeaua COMBRIDGE se vor parcurge următoarele etape:
 1. Operatorul va transmite la adresele de e-mail: office@combridge.ro și sales@combridge.ro următoarele documente:
  • a. Cererea de interconectare completată corect și integral;
  • b. Copia Certificatului tip emis de ANCOM;
  • c. Copia Licenței de numerotație emise de ANCOM;
  • d. Copia Deciziei ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a unor numere de rutare;
  • e. Copia Licenței emise de ANCOM pentru plaja alocată codurilor de semafor utilizate pentru interconectare.
Observații:
 1. Se consideră data Cererii de interconectare, data la care COMBRIDGE primeste formularul completat în mod corect.
 2. În cazul in care Cererea de interconectare nu este rezonabilă sau fezabila din punct de vedere tehnic, conform Deciziei ANCOM nr. 63/2012, COMBRIDGE va respinge în scris solicitarea într-un termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii printr-o notificare scrisă, temeinic justificată.
 1. COMBRIDGE va transmite catre Operator soluția tehnică de interconectare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care s-a primit Cererea de interconectare.
 2. COMBRIDGE va transmite catre Operator acordul standard de interconectare în vederea agreării tuturor termenilor și conditiilor.
 3. În situația în care prin Cererea de interconectare, Operatorul accepta condițiile acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, fără însă a depăși 7 zile lucrătoare de la data comunicării solutiei tehnice pentru implementarea interconectării.În cazul în care, prin Cererea de interconectare, Operatorul nu acceptă condițiile acordului standard de interconectare, termenul de negociere a acordului este de maximum 45 de zile lucrătoare de la primirea cererii de interconecatre.
 4. Implementarea legăturilor de interconectare se va realiza in conformitate cu soluția tehnică după semnarea de către ambele parți a acordului de interconectare.
 5. Dupa semnarea acordului de catre ambele părți și implementarea soluției de interconectare, se vor efectua testele de interconectare dintre COMBRIDGE și Operator.
 6. În vederea implementării soluției de interconectare și efectuării testelor de interconectare, Operatorul va transmite către COMBRIDGE o solicitare de programare a testelor la persoanele cu atribuții specifice ce vor fi nominalizate în corespondenta transmisa de COMBRIDGE. Pentru implementarea solutiei de interconectare si derularea testelor de transmisiuni, de comutație si de taxare de către COMBRIDGE sunt necesare 50 de zile lucrătoare.
 7. Dupa finalizarea testelor, Părtile vor semna un Proces-Verbal.
 8. În cazul în care oricare dintre teste nu se finalizează cu succes, acestea se vor reprograma în termen de minim 10 zile lucrătoare de la notificarea de remediere a problemelor identificate transmisă de COMBRIDGE/Operator;
 9. Operatorul va constitui o Scrisoare de garantie bancara în conformitate cu prevederile Acordului de Interconectare.
 10. Serviciile de terminare a Apelurilor vor incep să fie furnizate la data stabilită de către părți.
Download

IV. Portabilitate

Ce este portabilitatea numerelor?

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite abonaţilor să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie.

Care sunt avantajele pentru utilizatori?

Implementarea portabilităţii îndepărtează o barieră importantă în calea dezvoltării concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice. Posibilitatea abonaţilor de a-şi păstra numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul creşte deschiderea acestora către ofertele alternative şi le asigură o mai mare libertate de alegere pentru că elimină necesitatea de a informa cunoştinţele despre schimbarea numărului de telefon.

Este de aşteptat ca presiunea concurenţială suplimentară pe care o creează disponibilitatea portabilităţii să determine furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea clienţilor prin programe de fidelizare tot mai convingătoare şi să ofere servicii tot mai atractive pentru a atrage noi clienţi.

De aceea, succesul portabilităţii va fi reflectat şi de eforturile pe care le vor face operatorii pentru a-şi păstra clienţii şi numerele acestora, nu numai de cuantumul numerelor de telefon care vor părăsi reţelele originare.

Pe termen lung, portabilitatea ar putea conduce la micşorarea diferenţelor dintre tarifele pentru convorbirile în reţea şi cele pentru convorbirile în afara reţelei.

În ce condiţii se realizează portarea numerelor?

Portarea numărului se va face numai la cererea abonatului, în momentul în care acesta decide să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie destinate publicului (furnizor donor) şi doreşte să semneze un contract cu un altul (furnizor acceptor).

Realizarea procesului de portare este în totalitate responsabilitatea furnizorului acceptor care iniţiază acest proces în momentul primirii unei cererii de portare de la utilizatorul final.

Termenul de finalizare a procesului de portare nu poate depăşi, în condiţii normale, 10 zile lucrătoare.

Portabilitatea se aplică următoarelor categorii de numere:

 • portabilitatea numerelor fixe (geografice şi independente de locaţie) - orice abonat la un serviciu de telefonie fixă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon fix atunci când va renunţa la abonamentul la un furnizor de servicii de telefonie fixă şi se va abona la alt furnizor de servicii de telefonie fixă; portabilitatea numerelor geografice se va putea realiza numai în cadrul aceleaşi arii geografice (respectiv în cadrul aceluiaşi judeţ sau în cadrul municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov);
 • portabilitatea numerelor mobile (non-geografice) - orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon mobil atunci când se va transfera de la un furnizor de servicii de telefonie mobilă la alt furnizor de servicii de telefonie mobilă, indiferent de tehnologia utilizată pentru furnizarea serviciului (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (postpaid sau prepaid) sau de tipul de servicii furnizate (voce, fax, transmisiuni de date);
 • portabilitatea numerelor non-geografice altele decât cele mobile - în această categorie sunt cuprinse numerele de telefon destinate serviciilor de apel gratuit (de tip 0800), serviciilor bazate pe numere de acces universal (de tip 0801) şi pe numerele personale universale (de tip 0802) şi serviciilor cu tarif special (de tip 0900, 0903 si 0906); utilizatorii acestor servicii vor putea păstra numărul de telefon atunci când solicită transferul de la un furnizor de servicii destinate publicului la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.

Portarea numerelor de telefonie fixe către reţele de telefonie mobilă şi invers nu este posibilă.

Situaţia în Europa

În prezent, majoritatea statelor europene au implementat portabilitatea numerelor geografice şi a numerelor non-geografice.

Conform Raportului Comisiei Europene nr. 12 privind stadiul implementării cadrului de reglementare în statele membre ale Uniunii Europene, până în luna octombrie 2006, la nivelul celor 24 de ţări membre care au raportat datele pentru acest studiu (excepţie facând Marea Britanie), se înregistrau 31,4 milioane de numere mobile portate de la lansarea acestei facilităţi. Cel mai mare nivel al procentului de numere mobile portate se înregistrează în ţări ca Finlanda (peste 64%) şi Danemarca (32%), iar în Spania şi Suedia procentul este de asemenea de peste 20%. Dacă ţări ca Belgia, Irlanda, Italia şi Olanda înregistrează o rata de portare între 10% şi 16%, există şi ţări în care procentul este foarte mic: Luxemburg - 3,4%, Germania, Grecia, Franţa, Portugalia şi Austria - sub 1.9%.

Download
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi:
Alte surse de informare:

V. Politica de cookie